ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

รั้วล้อมรีสอร์ท

รั้วตาข่ายไวน์แมนในการล้อมรีสอร์ท สามารถใช้ได้ทุกความสูงขึ้นอยู่กับการออกแบบของรีสอร์ท แต่รุ่นที่นิยมใช้ล้อมมากที่สุดคือรุ่นตาข่ายถักปม ไม่บดบังวิว แขกที่ไปพักที่รีสอร์ทได้สูดอากาศธรรมชาติ รั้วล้อมรีสอร์ทอาจจะปรับแต่งดีไซน์ให้เหมาะกับแต่ละสไตล์ เช่นปลูกไม้เลื้อยคู่ไปกับตาข่ายให้ดูมีความร่มรื่น ซึ่งยังสามารถกั้นสัตว์เล็ก / ใหญ่ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่รีสอร์ทได้ด้วย ที่สำคัญการล้อมรีสอร์ทพื้นที่ขนาดกลางถึงใหญ่ ตาข่ายถักปมไวน์แมนสามารถช่วยประหยัดงบในการล้อมรีสอร์ทได้ อายุการใช้งานยาวนาน ล้อมครั้งเดียว รุ่นนี้จึงเหมาะกับการล้อมรีสอร์ทเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รั้วล้อมรีสอร์ท

รั้วตาข่ายไวน์แมนในการล้อมรีสอร์ท สามารถใช้ได้ทุกความสูงขึ้นอยู่กับการออกแบบของรีสอร์ท แต่รุ่นที่นิยมใช้ล้อมมากที่สุดคือรุ่นตาข่ายถักปม ไม่บดบังวิว แขกที่ไปพักที่รีสอร์ทได้สูดอากาศธรรมชาติ รั้วล้อมรีสอร์ทอาจจะปรับแต่งดีไซน์ให้เหมาะกับแต่ละสไตล์ เช่นปลูกไม้เลื้อยคู่ไปกับตาข่ายให้ดูมีความร่มรื่น ซึ่งยังสามารถกั้นสัตว์เล็ก / ใหญ่ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่รีสอร์ทได้ด้วย ที่สำคัญการล้อมรีสอร์ทพื้นที่ขนาดกลางถึงใหญ่ ตาข่ายถักปมไวน์แมนสามารถช่วยประหยัดงบในการล้อมรีสอร์ทได้ อายุการใช้งานยาวนาน ล้อมครั้งเดียว รุ่นนี้จึงเหมาะกับการล้อมรีสอร์ทเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งานจริง