ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
สินค้า - อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว
สินค้ารั้วไวน์แมน - อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว

อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว

อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การติดตั้งรั้วตาข่ายง่ายขึ้น ยืดอายุการใช้งานของระบบรั้วตาข่าย ลดเวลาในการติดตั้งเสารั้วและรั้วตาข่าย ทำให้ประหยัดค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Icon อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว ไวน์แมน

คุณสมบัติพิเศษของ
อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว ไวน์แมน

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมน มีอุปกรณ์ติดตั้งรั้ว ที่พันลวด และสามเกลอ เพื่อให้การติดตั้งรั้วตาข่ายเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ใหม่!! ลวดชุบซิงค์อย่างหนาเอาไว้พันตาข่ายเข้ากับเสารั้ว ยืดอายุการใช้งานของระบบรั้วตาข่ายได้อย่างดี

ลวดชุบซิงค์

ลวดชุบซิงค์ไวน์แมน เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ในการพันรั้วตาข่ายเข้ากับเสารั้วให้แน่น ลวดชุบซิงค์ไวน์แมนผ่านการเคลือบสารป้องกันการเกิดสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนามากกว่าลวดชุบทั่วไปในท้องตลาดถึง 12 เท่า การใช้ลวดชุบซิงค์ไวน์แมนควบคู่ไปกับรั้วตาข่ายจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรั้วตาข่ายให้นานขึ้น ลวดชุบซิงค์ 1 ม้วน การันตีความยาว 50 เมตร

ข้อแนะนำ
– ถ้าติดตั้งตาข่าย 1 ม้วนกับเสาเหล็ก จะใช้ลวดชุบซิงค์อย่างหนา 1 ม้วน
– ถ้าติดตั้งตาข่าย 1 ม้วนกับเสาปูน จะใช้ลวดชุบซิงค์อย่างหนา 2 ม้วน

รูปสินค้า ลวดชุบซิงค์ ไวน์แมน
ช่องทางการสั่งซื้อ

อุปกรณ์ที่พันลวด

เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้านิยม ชื่นชอบกันอย่างมาก เนื่องจากช่วยในการติดตั้งรั้วตาข่ายถักปม ตาข่ายฟิคซ์ล็อค ในการพันลวด รัดระหว่างเสารั้วกับตาข่ายได้เป็นอย่างดี ใช้แทนคีมทั่วไปในการพันลวด ทำให้ลดเรื่องของระยะเวลาการติดตั้งได้อย่างมาก ที่สำคัญ ยังง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

ช่องทางการสั่งซื้อ
สินค้า :

อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว

อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การติดตั้งรั้วตาข่ายง่ายขึ้น ยืดอายุการใช้งานของระบบรั้วตาข่าย ลดเวลาในการติดตั้งเสารั้วและรั้วตาข่าย ทำให้ประหยัดค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์ติดตั้งรั้ว ไวน์แมน

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมน มีอุปกรณ์ติดตั้งรั้ว ที่พันลวด และสามเกลอ เพื่อให้การติดตั้งรั้วตาข่ายเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ใหม่!! ลวดชุบซิงค์อย่างหนาเอาไว้พันตาข่ายเข้ากับเสารั้ว ยืดอายุการใช้งานของระบบรั้วตาข่ายได้อย่างดี

ลวดชุบซิงค์

รูปสินค้า ลวดชุบซิงค์ ไวน์แมน

ลวดชุบซิงค์ไวน์แมน เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ในการพันรั้วตาข่ายเข้ากับเสารั้วให้แน่น ลวดชุบซิงค์ไวน์แมนผ่านการเคลือบสารป้องกันการเกิดสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนามากกว่าลวดชุบทั่วไปในท้องตลาดถึง 12 เท่า การใช้ลวดชุบซิงค์ไวน์แมนควบคู่ไปกับรั้วตาข่ายจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรั้วตาข่ายให้นานขึ้น ลวดชุบซิงค์ 1 ม้วน การันตีความยาว 50 เมตร

ข้อแนะนำ
– ถ้าติดตั้งตาข่าย 1 ม้วนกับเสาเหล็ก จะใช้ลวดชุบซิงค์อย่างหนา 1 ม้วน
– ถ้าติดตั้งตาข่าย 1 ม้วนกับเสาปูน จะใช้ลวดชุบซิงค์อย่างหนา 2 ม้วน

อุปกรณ์ที่พันลวด

เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้านิยม ชื่นชอบกันอย่างมาก เนื่องจากช่วยในการติดตั้งรั้วตาข่ายถักปม ตาข่ายฟิคซ์ล็อค ในการพันลวด รัดระหว่างเสารั้วกับตาข่ายได้เป็นอย่างดี ใช้แทนคีมทั่วไปในการพันลวด ทำให้ลดเรื่องของระยะเวลาการติดตั้งได้อย่างมาก ที่สำคัญ ยังง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

ช่องทางการสั่งซื้อ