ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

ตัวอย่างการใช้งาน - รั้วตาข่ายไวน์แมน

รูปตัวอย่างจากผู้ใช้งานจริง - รั้วตาข่ายไวน์แมน