ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

การใช้งานล้อมรั้วตาข่ายในแต่ละประเภทรั้ว

ปัจจุบันรั้วตาข่ายไวน์แมนเป็นที่นิยมอย่างมากในการล้อมรั้วหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรั้วล้อมที่ รั้วล้อมที่ดิน รั้วล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมสัตว์ ฯลฯ การนำรั้วตาข่ายไวน์แมนไปใช้งานแต่ละรุ่นก็มีข้อดีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทรั้วที่ใช้งาน

การใช้งานของแต่ละประเภทรั้วขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน เช่น รั้วประเภทปศุสัตว์ ล้อมสัตว์ สุนัข วัว อาจจะใช้เป็นรุ่นถักปม ความสูง ตั้งแต่ 90-142 ซม. เพราะสัตว์ประเภทนี้ ไม่ได้กระโดดสูง จึงไม่จำเป็นต้องใช้รั้วที่สูงมาก แต่ถ้ารั้วประเภทโรงงาน หรือ บ้านที่ต้องการความปลอดภัยแข็งแรง ก็อาจจะต้องใช้เป็นตาข่ายถักปมความสูง 175-200 ซม. หรือตาข่ายฟิคซ์ล็อค ความสูง 150 -190 ซม. ความสูงระดับนี้ถือว่าปีนป่ายได้ยาก เหมาะสำหรับการล้อมรั้วประเภทนี้ที่สุด การใช้งานในแต่ละประเภทก็หลากหลายแตกต่างกันไป

การใช้งานล้อมรั้วตาข่ายในแต่ละประเภทรั้ว

ปัจจุบันรั้วตาข่ายไวน์แมนเป็นที่นิยมอย่างมากในการล้อมรั้วหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรั้วล้อมที่ รั้วล้อมที่ดิน รั้วล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมสัตว์ ฯลฯ การนำรั้วตาข่ายไวน์แมนไปใช้งานแต่ละรุ่นก็มีข้อดีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทรั้วที่ใช้งาน

การใช้งานของแต่ละประเภทรั้วขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน เช่น รั้วประเภทปศุสัตว์ ล้อมสัตว์ สุนัข วัว อาจจะใช้เป็นรุ่นถักปม ความสูง ตั้งแต่ 90-142 ซม. เพราะสัตว์ประเภทนี้ ไม่ได้กระโดดสูง จึงไม่จำเป็นต้องใช้รั้วที่สูงมาก แต่ถ้ารั้วประเภทโรงงาน หรือ บ้านที่ต้องการความปลอดภัยแข็งแรง ก็อาจจะต้องใช้เป็นตาข่ายถักปมความสูง 175-200 ซม. หรือตาข่ายฟิคซ์ล็อค ความสูง 150 -190 ซม. ความสูงระดับนี้ถือว่าปีนป่ายได้ยาก เหมาะสำหรับการล้อมรั้วประเภทนี้ที่สุด การใช้งานในแต่ละประเภทก็หลากหลายแตกต่างกันไป

ตัวอย่างการใช้งานจริง