ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

การชุบซิงค์มาตรฐาน ASTM ดีกว่า AS/NZs อย่างไร

Facebook
Twitter
Email
Pocket

เปรียบเทียบมาตรฐานการชุบซิงค์

flagASTM
(มาตรฐานอเมริกา)
มาตรฐานการเคลือบซิงค์
สำหรับเส้นลวดขนาด 2.5 mm
Classน้ำหนักขั้นต่ำในการเคลือบ (g/m2)
190 g/m2
2150 g/m2
3245 g/m2
australiaAS/NZs
(มาตรฐานออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์)
มาตรฐานการเคลือบซิงค์
สำหรับเส้นลวดขนาด >2.24 ≤ 2.72 mm
Classน้ำหนักขั้นต่ำในการเคลือบ (g/m2)
W0240 g/m2
W05125 g/m2
W10230 g/m2

ตามมาตรฐานการชุบซิงค์ของ ASTM (มาตรฐานสหรัฐอเมริกา) ระบุความบริสุทธิ์ของซิงค์ (Zinc) อย่างน้อย 99% ขณะที่การชุบซิงค์ ของ AS/NZs (มาตรฐานออสเตรเลีย /นิวซีแลนด์) กำหนดความบริสุทธิ์ของซิงค์ (Zinc) ที่ 96% เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานปริมาณการชุบในแต่ละขั้นของทั้งสองมาตรฐาน จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงทำให้รั้วตาข่ายที่ผ่านมาตรฐาน ASTM จึงทนสนิมได้ยาวนานกว่าและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มากกว่ามาตรฐาน AS/NZs ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้รั้วตาข่ายไวน์แมน/ ลวดหนามซิงค์อลูมิเนียมไวน์แมน ทุกม้วน ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงสามารถทนสนิมได้ดี และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับรั้วตาข่ายทั่วไป

ตารางข้อมูลการทดสอบระดับความสึกกร่อน​

สภาพแวดล้อมของการสึกกร่อนการสูญเสียซิงค์ในปีแรก (*)ลักษณะพื้นที่ใช้งาน
μmก/ม2
C1: ต่ำมาก<0.1<0.7อาคารที่มีการทำความร้อน หรือบรรยากาศที่สะอาด เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงเรียน โรงแรม
C2: ต่ำ0.1 - 0.70.7 - 5บรรยากาศที่มีมลพิษต่ำ ส่วนมากเป็นพื้นที่ชนบท หรือโกดังสนามกีฬา
C3: ปานกลาง0.7 - 2.15 - 15บรรยากาศชานเมือง และอุตสาหกรรม มลพิษเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปานกลาง พื้นที่ชายฝั่งที่มีความเค็มต่ำ หรือโรงงานแปรรูปอาหาร โรงเหล้า โรงรีดนม
C4: สูง2.1 - 4.215 - 30พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเค็มปานกลาง หรือโรงงานเคมี สระว่ายน้ำ อู่เรือชายฝั่ง
* อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น ลักษณะสภาพอากาศ และประเภทของการใช้งาน ตลอดจนคุณภาพของสารที่ใช้เคลือบ จึงทำได้เพียงประเมินอายุการใช้งานได้เท่านั้น
Facebook
Twitter
Email
Pocket

สินค้าที่ชุบซิงค์และผลิตด้วยมาตรฐาน ASTM

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

บทความล้อมรั้วน่ารู้