ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่าย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ร้าน ทีเอสบี
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-817-3718-9

ร้าน เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-811-7417

ร้าน ยงเชียงเส็ง
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 034-253-410

ภาคเหนือ

ร้าน นพดลพานิช / นพดล (สันกำแพง)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-261-000

ร้าน สหไพบูลย์สุขภัณฑ์
อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 053-712-041

หจก. เสาเอกซีเมนต์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-377-936

ร้าน ผดุงกิจ ซีเมนต์
อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร. 055-531-173

ร้าน โชคอนันนต์
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โทร. 062-364-4261

ร้าน ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง
อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 054-219-291

หจก. พิศาลวุฒิ
อ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 056-701-501

ร้าน ตึกน้ำเงิน
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร. 056-224-421

ร้าน เสรีภูพิสิษฐ์
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-341369

ร้าน รวมเกษตร
จ.เชียงราย
โทร. 053-711-387

ร้าน วัฒนากิจ วัสดุ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-218-708

ร้าน เมโทรวัสดุก่อสร้าง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-169-5669

ภาคกลาง

หจก. ที เอ พี โลหะกิจ
อ.เมือง จ.ตาก
โทร. 02-509-0719 (ติดต่อศูนย์ใหญ่ กรุงเทพฯ)

วัฒนากิจวัสดุ (สาขา1)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-534-2104

บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร. 056-212-298, 056-314-118

ร้าน สมพงษ์ค้าวัสดุ
อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 081-780-8545

บริษัท เอสโบ้ บ้านธรรมชาติ จำกัด
อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 081-853-7474, (036) 233-222

ร้าน หัวเวียง
อ.เสนา จ.อยุธยา
โทร. 089-895-5852

ร้าน เสาเอกซีเมนต์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-221-921

หจก. พิศาลวุฒิ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โทร. 089-703-2966

หจก. ชุณห์ดีพาณิชย์
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทร. 081-887-1387, (056) 261-575

ที.เค. ฟาร์ม
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โทร. 083-556-2477

เม้งเจริญวังม่วงค้าเหล็ก
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. 036-670-810

ร้าน ย่งเชียงเส็ง
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 081-643-4802

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน ยิ่งเจริญพาณิชย์ ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. O92-249-2353

ร้าน สินค้าซีเมนต์ไท / เมืองวัสดุ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. O62-263-9264

ร้าน กรีนโปรชัยภูมิ
อ.แก่งค้อ จ.ชัยภูมิ
โทร. O90-579-7282

ร้าน แสงรุ้งการเกษตร
อ.เมือง จ.หนองคาย
โทร. O88-731-3717

ร้าน ยงสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. O92-208-9999

ภาคตะวันตก / ภาคตะวันตก

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-513-339-40

ร้าน เอ โฮม
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 097-143-2921

ร้าน มิตรสากล
อ.แกลง จ.ระยอง
โทร. 092-454-5553

ร้าน โชควิเชียรพาณิชย์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 097-071-3558

ร้าน ฮ.โฮม
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-880-2100

ร้าน นำเจริญ เคหะภัณฑ์
อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 061-628-9556

ร้าน เม้งเจริญวังม่วง ค้าเหล็ก
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. 081-853-9005

ร้าน วงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทร. 092-296-4699

ภาคใต้

ร้าน วีระวัสดุก่อสร้าง หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 089-466-5913

ร้าน กวงเชียงหลี
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 088-765-4461

ร้าน อำนวยวัสดุก่อสร้าง
อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร. 081-990-8148

บริษัท อีโคเฟ้นซ์ จำกัด
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-152-4971, 098-669-3604

ร้าน เชิงทะเลโฮมเวิร์ค
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-354-327

ร้าน ตรัง คลังลวดหนาม
อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 086-948-5959

ร้าน บุญเกื้อค้าวัสดุ
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทร. 089-464-5799, 093-567-9011

ร้าน วนาวัฒน์
อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 086-481-0399

ร้าน เกาะเสือค้าเหล็ก
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-540-5400

ร้าน สวนป่าหนองเขื่อน
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทร. 02-907-4898

ร้าน ทองเย็น พาณิชย์
อ.ระโหนด จ.สงขลา
โทร. 080-549-5256

ร้าน อันดามันโฮม
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-621-201

ร้าน ช.ยอดแก้ว วัสดุก่อสร้าง อาร์ดแวร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-957-7119

ร้าน ปัณญดา เสารั้วอัดแรง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 090-983-2818

ร้าน ลิ้มกวงฮวด
อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 094-583-0122

ร้าน สมศักดิ์การเกษตร
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 091-789-9997

ร้าน มุสรือเซาะ
อ.รือเซาะ จ.นราธิวาส
โทร. 097-950-9924

ร้าน เขาแก้ว วัสดุ
อ.อ่าวนาง จ.กระบี่
โทร. 086-471-5376

ร้าน ชะอุ่มการค้า
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร. 090-748-4026

ร้าน สวนโหนดวัสดุก่อสร้าง
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทร. 063-945-6142

ร้าน ขุนทองเพชร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร. 086-598-0588

ร้าน เคทูแฮปปี้โฮม
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โทร. 086-969-3234

ศูนย์จำหน่ายรั้วตาข่ายไวน์แมนอื่น ๆ

ศูนย์จำหน่ายรั้วตาข่ายไวน์แมนอื่น ๆ