ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่าย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หจก. ที เอ พี โลหะกิจ
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-509-0719-20, 086-625-2185, 081-353-0625

ร้าน โตเจริญพร 15 สาขา
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-900-2900

ร้าน TSB วอเตอร์ไปป์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-817-3718

ร้าน ไพศาลฮาร์ดแวร์
เขตบุคคโล กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-468-4137

หจก. กิมเล้ง เทรดดิ้ง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร. 02-961-2165

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หจก. ที เอ พี โลหะกิจ
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-509-0719-20, 086-625-2185, 081-353-0625

ร้าน โตเจริญพร 15 สาขา
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-900-2900

ร้าน TSB วอเตอร์ไปป์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-817-3718

ร้าน ไพศาลฮาร์ดแวร์
เขตบุคคโล กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-468-4137

หจก. กิมเล้ง เทรดดิ้ง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โทร. 02-961-2165

ภาคเหนือ

ร้าน สหไพบูลย์
จ.เชียงราย
โทร. 085-695-7186

หจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์(2008)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทร. (053) 644-420-1

ร้าน วีระพานิช เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 089-956-8616

เชียงใหม่ชัยวัฒน์
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-884-7551

ร้าน เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ บจก.
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-169-5669

ร้าน พิบูลกิจวัสดุ
อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 081-671-7858

หจก. รวมเกษตร (2535)
อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. (053) 711-387, (053) 713-040

หจก. เอ็น โซลาร์ โฮม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 086-866-5543, (053) 805-868

ร้าน นพดลพานิช
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 085-695-5509

ร้านเสรีภูพิสิษฐ์ จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 
โทร. 053-341-369

ร้าน แสงทองอร่าม
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 086-420-9819

หจก. ส.รุ่งเรือง น่าน
อ.เมือง จ.น่าน
โทร. 054-771-530

ภาคเหนือ

ร้าน สหไพบูลย์
จ.เชียงราย
โทร. 085-695-7186

หจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์(2008)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทร. (053) 644-420-1

ร้าน วีระพานิช เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 089-956-8616

เชียงใหม่ชัยวัฒน์
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-884-7551

ร้าน เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ บจก.
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-169-5669

ร้าน พิบูลกิจวัสดุ
อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 081-671-7858

หจก. รวมเกษตร (2535)
อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. (053) 711-387, (053) 713-040

หจก. เอ็น โซลาร์ โฮม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 086-866-5543, (053) 805-868

ร้าน นพดลพานิช
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 085-695-5509

ร้านเสรีภูพิสิษฐ์ จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 
โทร. 053-341-369

ร้าน แสงทองอร่าม
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 086-420-9819

หจก. ส.รุ่งเรือง น่าน
อ.เมือง จ.น่าน
โทร. 054-771-530

ภาคกลาง

หจก. ที เอ พี โลหะกิจ
อ.เมือง จ.ตาก
โทร. 02-509-0719 (ติดต่อศูนย์ใหญ่ กรุงเทพฯ)

วัฒนากิจวัสดุ (สาขา1)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-534-2104

บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร. 056-212-298, 056-314-118

ร้าน สมพงษ์ค้าวัสดุ
อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 081-780-8545

บริษัท เอสโบ้ บ้านธรรมชาติ จำกัด
อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 081-853-7474, (036) 233-222

ร้าน หัวเวียง
อ.เสนา จ.อยุธยา
โทร. 089-895-5852

ร้าน เสาเอกซีเมนต์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-221-921

หจก. พิศาลวุฒิ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โทร. 089-703-2966

หจก. ชุณห์ดีพาณิชย์
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทร. 081-887-1387, (056) 261-575

ที.เค. ฟาร์ม
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โทร. 083-556-2477

เม้งเจริญวังม่วงค้าเหล็ก
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. 036-670-810

ร้าน ย่งเชียงเส็ง
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 081-643-4802

ภาคกลาง

หจก. ที เอ พี โลหะกิจ
อ.เมือง จ.ตาก
โทร. 02-509-0719 (ติดต่อศูนย์ใหญ่ กรุงเทพฯ)

วัฒนากิจวัสดุ (สาขา1)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-534-2104

บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร. 056-212-298, 056-314-118

ร้าน สมพงษ์ค้าวัสดุ
อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 081-780-8545

บริษัท เอสโบ้ บ้านธรรมชาติ จำกัด
อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 081-853-7474, (036) 233-222

ร้าน หัวเวียง
อ.เสนา จ.อยุธยา
โทร. 089-895-5852

ร้าน เสาเอกซีเมนต์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-221-921

หจก. พิศาลวุฒิ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
โทร. 089-703-2966

หจก. ชุณห์ดีพาณิชย์
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทร. 081-887-1387, (056) 261-575

ที.เค. ฟาร์ม
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
โทร. 083-556-2477

เม้งเจริญวังม่วงค้าเหล็ก
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. 036-670-810

ร้าน ย่งเชียงเส็ง
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 081-643-4802

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน แสงรุ่งการเกษตร
อ.เมือง จ.หนองคาย
โทร. 086-855-4569

ร้าน ทูลโปรพลัส
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
โทร. 042-325-444

บ.พันธ์ทวีสยาม จำกัด
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โทร. 088-557-7754

ร้าน บุญไทยค้าไม้
อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
โทร. 043-811-508

ร้าน มุกดาหารชัตเตอร์
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 081-964-0077

ร้าน บ้านเกษตร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 081-871-4994

ร้าน ราชาเกษตรยนต์
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โทร. 081-999-3365

ร้าน พัฒนาการเกษตร
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โทร. 089-846-7724

ร้าน ยงสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 044-511498

ร้าน ก.เกษตรกลการ
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
โทร. 089-280-1141

ร้าน ภูเรือโลหะ
อ.ภูเรือ จ.เลย
โทร. 085-751-7687

ร้าน ยิ่งไพบูลย์
อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 089-785-7979

บ.พรหมพันธ์ ดินทริบิวชั่น (พันธุ์ทวี)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 085-005-9059

ร้าน กาฬสินธุ์อินเตอร์วัสดุ จำกัด
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
โทร. 085-529-6699

ร้าน สมบูรณ์วัสดุ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 082-419-9994

ร้าน เกษตรร่ำรวย
อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 045-724-242

ร้าน ยิ่งเจริญ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 081-266-6129

หจก. ซุ่ยเฮงเส็ง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 088-581-0805

ร้าน บุญประสงค์ฟาร์ม
อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 093-826-2198

ร้าน สินค้าซีเมนต์ไท เมืองวัสดุ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-208-517

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน แสงรุ่งการเกษตร
อ.เมือง จ.หนองคาย
โทร. 086-855-4569

ร้าน ทูลโปรพลัส
อ.เมือง จ.อุดรธานี 
โทร. 042-325-444

บ.พันธ์ทวีสยาม จำกัด
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โทร. 088-557-7754

ร้าน บุญไทยค้าไม้
อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ
โทร. 043-811-508

ร้าน มุกดาหารชัตเตอร์
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 081-964-0077

ร้าน บ้านเกษตร
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 081-871-4994

ร้าน ราชาเกษตรยนต์
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โทร. 081-999-3365

ร้าน พัฒนาการเกษตร
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โทร. 089-846-7724

ร้าน ยงสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 044-511498

ร้าน ก.เกษตรกลการ
อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
โทร. 089-280-1141

ร้าน ภูเรือโลหะ
อ.ภูเรือ จ.เลย
โทร. 085-751-7687

ร้าน ยิ่งไพบูลย์
อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 089-785-7979

บ.พรหมพันธ์ ดินทริบิวชั่น (พันธุ์ทวี)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 085-005-9059

ร้าน กาฬสินธุ์อินเตอร์วัสดุ จำกัด
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 
โทร. 085-529-6699

ร้าน สมบูรณ์วัสดุ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 082-419-9994

ร้าน เกษตรร่ำรวย
อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 045-724-242

ร้าน ยิ่งเจริญ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 081-266-6129

หจก. ซุ่ยเฮงเส็ง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 088-581-0805

ร้าน บุญประสงค์ฟาร์ม
อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 093-826-2198

ร้าน สินค้าซีเมนต์ไท เมืองวัสดุ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-208-517

ภาคตะวันออก

ร้าน อีแอลที แมนเนจเม้นท์
อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 086-065-2020

ร้าน วันจิวานิช เทรดดิ้ง
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 093-126-9194

ร้าน พลวัสดุภัณฑ์
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
โทร. 084-122-9888

ร้าน เจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 081-863-1577

ร้าน เค.ซี.ภัณฑ์
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 081-782-7670

ภาคตะวันออก

ร้าน อีแอลที แมนเนจเม้นท์
อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 086-065-2020

ร้าน วันจิวานิช เทรดดิ้ง
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 093-126-9194

ร้าน พลวัสดุภัณฑ์
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
โทร. 084-122-9888

ร้าน เจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 081-863-1577

ร้าน เค.ซี.ภัณฑ์
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร. 081-782-7670

ภาคตะวันตก

ร้าน ช.แสงฟ้าโลหะภัณฑ์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-599-1745

ร้าน ปรีชาโฮมมาร์ท
อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 032-328-358-9

อนันต์ มหภัณฑ์
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 032-281101

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-995-5623, (034) 513-339-40

ร้าน โชควิเชียรพาณิชย์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 089-808-8878

ร้าน อนันต์ วัสดุก่อสร้าง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 089-919-5288

ภาคตะวันตก

ร้าน ช.แสงฟ้าโลหะภัณฑ์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-599-1745

ร้าน ปรีชาโฮมมาร์ท
อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 032-328-358-9

อนันต์ มหภัณฑ์
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 032-281101

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-995-5623, (034) 513-339-40

ร้าน โชควิเชียรพาณิชย์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 089-808-8878

ร้าน อนันต์ วัสดุก่อสร้าง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 089-919-5288

ภาคใต้

ร้าน Ecofence
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-152-4971

ร้าน กรรณิการ์เคมีเกษตร
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 086-957-0971  / Line : aek_soil

ร้าน กวงเชียงหลี
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 075-701-101

ร้าน อำนวยวัสดุก่อสร้าง
อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร. 081-990-8148

ร้าน วีระวัสดุก่อสร้าง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-423-999, 074-478-9525

ร้าน ลิ้มโลหะภัณฑ์
อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-421-121

ร้าน ซอดีกีนการไฟฟ้า ประปา อาร์ดแวร์
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 085-446-5777

หจก. อ.ตรัง ท่อน้ำ
อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 075-219-138

ร้าน ช.สตูล
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 074-797-440

ร้าน เคเจหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-543-8088

ภาคใต้

ร้าน Ecofence
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-152-4971

ร้าน กรรณิการ์เคมีเกษตร
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 086-957-0971  / Line : aek_soil

ร้าน กวงเชียงหลี
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 075-701-101

ร้าน อำนวยวัสดุก่อสร้าง
อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร. 081-990-8148

ร้าน วีระวัสดุก่อสร้าง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-423-999, 074-478-9525

ร้าน ลิ้มโลหะภัณฑ์
อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-421-121

ร้าน ซอดีกีนการไฟฟ้า ประปา อาร์ดแวร์
อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 085-446-5777

หจก. อ.ตรัง ท่อน้ำ
อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 075-219-138

ร้าน ช.สตูล
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 074-797-440

ร้าน เคเจหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-543-8088

ศูนย์จำหน่ายรั้วตาข่ายไวน์แมนอื่น ๆ

ศูนย์จำหน่ายรั้วตาข่ายไวน์แมนอื่น ๆ