คำนวณพื้นที่

ดาวน์โหลด

09-8553-8889  08-0598-4888

คำนวณพื้นที่

ดาวน์โหลด

09-8553-8889  08-0598-4888

รั้วตาข่ายไวน์แมน ทนสนิม 50 ปี* ทดสอบแบบมาตรฐาน ด้วยการ Salt Spray test (การทดสอบพ่นละอองเกลือ)

Facebook
Twitter
Email
Pocket

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมน และ ลวดหนามซิงค์อลูไวน์แมน  จะผ่านการทดสอบการทนสนิมโดยใช้ Salt Spray test คือการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะในการเกิดสนิม ซึ่งเป็นการจำลองสภาวะแวดล้อมในส่วนของอุณหภูมิ ปริมาณเกลือ ถือว่าเป็นวิธีการทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีมาตรฐานมากที่สุด โดยระบบรั้วตาข่ายไวน์แมนใช้วิธีการทดสอบพ่นละอองเกลือตามมาตรฐาน ASTM B117 วิธีทดสอบโดยวางชิ้นงานทดสอบลงในตู้ทดสอบที่ ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (NSS) และมีความชื้น 98% จากนั้นพ่นหมอกเกลือภายในตู้ทดสอบให้ปริมาณหมอกเกลือมีค่าระหว่าง 1-2ml/80sq.mm/hour ทำการวัดโดยกรวย (Funnel) การผสมน้ำเกลือมีสัดส่วน น้ำดีไอ 95% และ เกลือ (Corro Salt) 5% ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM B117 วัดค่า PH น้ำเกลือจากที่ตรวจอยู่ที่ 6.5-7.2

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมนจะมีปริมาณการชุบซิงค์และซิงค์อลูมิเนียม (10%) ตามมาตรฐาน ASTM  นอกจากนี้จะต้องผ่านการทดสอบพ่นละอองเกลือตามมาตรฐาน ASTM B117  เพื่อให้มั่นใจว่าลวดได้คุณภาพและทนสนิม อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งจากผลการทดสอบรั้วตาข่ายไวน์แมน จะทนต่อการกัดกร่อนได้ 600-1400 ชั่วโมง ส่วนลวดหนามซิงค์อลูไวน์แมน จะทนต่อการกัดกร่อน 1400 ชั่วโมง จากนั้นเทียบอายุการให้งานโดยขึ้นกับแวดล้อมของการกัดกร่อน ตามมาตรฐาน EN ISO 9224:1992   

Salt Spray Test

การทดสอบการพ่นละอองเกลือ หรือการทดสอบหมอกเกลือ เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุโลหะและการเคลือบในสภาพแวดล้อมจำลองที่เต็มไปด้วยเกลือ การทดสอบเกี่ยวข้องกับการนำชิ้นงานทดสอบไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีละอองเกลือ (หมอก) ที่ควบคุมได้ และการสังเกตลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์กัดกร่อนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วการทดสอบจะดำเนินการในตู้พ่นเกลือ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมไว้ ตลอดจนความเข้มข้นของเกลือที่ระบุในรูปของละออง (หมอก)

โดยปกติแล้ว ชิ้นงานทดสอบจะเตรียมโดยการทำความสะอาดและปรับสภาพพื้นผิวที่จะทดสอบ จากนั้นจึงใช้การเคลือบหรือการรักษาที่จะประเมินความต้านทานการกัดกร่อน จากนั้นวางตัวอย่างไว้ในตู้พ่นเกลือและสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการพ่นเกลือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติจะวัดเป็นชั่วโมง

ในระหว่างการทดสอบ ชิ้นงานจะถูกนำออกจากตู้เป็นระยะๆ และตรวจสอบสัญญาณของการกัดกร่อน เช่น สนิมหรือการเกิดออกซิเดชัน(oxidation)ประเภทอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วผลการทดสอบจะรายงานเป็นจำนวนชั่วโมงที่มีสัญญาณการกัดกร่อนปรากฏขึ้น

ASTM B117 เป็นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลกสำหรับการทดสอบสเปรย์เกลือ โดยมีชุดขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดำเนินการทดสอบ รวมถึงการเตรียมตัวอย่าง เงื่อนไขการทดสอบ และการประเมินผล

มาตรฐาน ASTM ระบุวิธีการทดสอบในการประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุโลหะในสภาพแวดล้อมที่มีละอองเกลือ (หมอก) วิธีการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการนำชิ้นงานทดสอบไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีละอองเกลือ (หมอก) โดยปกติคือโซเดียมคลอไรด์ ทั้งนี้รักษาอุณหภูมิ ความชื้นในเครื่องทดลอง ตามระยะเวลาที่ควบคุมได้ และการสังเกตลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์กัดกร่อนในช่วงเวลาหนึ่ง

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน

สินค้ารั้วตาข่ายและลวดหนามแนะนำ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Facebook
Twitter
Email
Pocket
บทความล้อมรั้วน่ารู้