ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

หลังคาบ้านไม่ควรชิดแนวเขตรั้ว

Facebook
Twitter
Email
Pocket
ปัจจุบันการปัญหากับเพื่อนบ้านที่รั้วติดกัน ถือเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ทำตัวลำบาก จะไปไหนมาไหนก็ต้องเจอกันอยู่ตลอด ซึ่งถ้าหากมีเรื่องไม่พอใจกันแล้ว อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนในบ้านไม่มีความสุข เสียเพื่อนบ้านที่ดีไป การรักษาน้ำใจ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจระหว่างเรากับเพื่อนที่รั้วบ้านติดกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึง วันนี้ทีมงานรั้วตาข่ายไวน์แมนจึงได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากหลังคาบ้านของเราชิดกับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านมากจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาไม่พอใจกันขึ้นได้

อาจเกิดปัญหา และสามารถฟ้องร้องกันได้

เรื่องของ “หลังคาบ้านไม่ควรชิดแนวเขตรั้ว” ถึงแม้จะไม่ได้สร้างหลังคาบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดิน หรือเกินขอบรั้วของเพื่อนบ้านก็ตาม แต่เวลาฝนตกหนักน้ำฝนจากหลังคาอาจตกลงในเขตบ้านข้างเคียงจนอาจเกิดความเสียหายได้ ทั้งในส่วนของตัวบ้านและรั้วเองก็ตามหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ดินเกิดการกัดเซาะจากน้ำฝนที่ตกลงมา ทำให้เป็นแอ่งน้ำ มีน้ำท่วมขังจนระบายไม่ทัน ดินทรุดตัว บ้านทรุด รั้วบ้านพัง หรือแม้แต่น้ำที่กระเซ็นไปโดนสิ่งของข้างบ้านจนเกิดความเสียหาย ซึ่งในทางกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิแบบหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้ และถ้าหากที่ดินของเราและเพื่อนบ้านสูงไม่เท่านกัน อาจจะทำให้น้ำไหลจากที่ดินที่สูงกว่าไปขังไว้ในที่ดินที่ต่ำกว่า ในส่วนนี้ตามกฎหมายมาตรา 1340 เจ้าของที่ดินแปลงที่ต่ำกว่าสามารถเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินที่สูงกว่าทำทางระบายน้ำและออกค่าใช้จ่ายให้หากได้รับความเสียหาย โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ทำให้น้ำฝนตกลงไปยังทรัพย์สินของผู้อื่นที่อยู่ติดกัน หากเราต่างคนต่างไม่สนใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ในที่สุดอาจจะมีปัญหาทำให้ผิดใจกัน ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเสียเวลา เสียเงิน เสียทอง เสียมิตรภาพ กันไปโดยเปล่าประโยชน์

ควรทำรางระบายน้ำฝนจะดีที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านคือการควรทำรางน้ำฝนระบายน้ำบนหลังคาน่าจะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงท่อระบายน้ำ หรือจะเก็บใส่ตุ่มไว้เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ซักผ้า รดน้ำต้นไม้ ใช้ล้างรถ ล้างจาน ฯลฯ ที่สำคัญการติดตั้งรางน้ำฝนเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกลงมา ไม่ไปตกลงไปในที่ของเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน
Facebook
Twitter
Email
Pocket

สินค้าแนะนำสำหรับทำรั้วบ้าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

บทความล้อมรั้วน่ารู้