ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

ระยะห่างของบ้านกับรั้ว

Facebook
Twitter
Email
Pocket
ลูกค้าหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่า “ตามกฎหมายมีการกำหนดระยะระหว่างบ้าน กับรั้วบ้านหรือไม่? ระยะไหนที่เหมาะสมระหว่างตัวบ้านกับรั้ว? ” ทางรั้วตาข่ายไวน์แมนเลยค้นหาคำตอบมาให้เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่คิดกำลังสร้างบ้าน ทำรั้วว่าระยะห่างจากตัวบ้านไปถึงรั้ว ระยะเท่าไหร่ที่น่าจะเหมาะสม และไม่มีปัญหาในอนาคต บางคนไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาก่อน สร้างรั้วไปแล้วมีปัญหาต้องรื้อแล้วทำใหม่ ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียทองไปไม่น้อย เพราะฉะนั้น ก่อนสร้างรั้วควรมาดูกันสักนิดว่า แนวทางการทำรั้วโดยปกติต้องทำยังไง แบบไหนถึงจะไม่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522(ข้อ50) ได้บัญญัติในเรื่องระยะร่นของอาคารไว้ดังนี้ 

“ข้อ 50. ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ 

  • (1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อย กว่า 3 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย” 

หลังจากที่เราได้ทราบกฎหมายการสร้างรั้วบ้านกันแล้ว มาดูกันต่อในบ้าน สำหรับกฎหมายอาคารในส่วนของบ้านกันต่อเลย
ตัวอย่างข้อกำหนดสำคัญๆ เกี่ยวกับการออกแบบบ้านกันบ้าง เช่น

  • ขนาดพื้นที่ต่ำสุดของห้องนอนต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. และต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.
  • ระเบียงต้องกว้างอย่างน้อย 1 ม. และยื่นเหนือทางเท้าได้ไม่เกิน 1.20 ม.
  • ระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงยอดฝ้าต้องไม่ต่ำกว่า 2.20 ม.
  • บันไดต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม.ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนของบันไดต้องไม่แคบกว่า 22 ซม. และความสูงของบันไดที่ไม่มีชานพักต้องไม่เกิน 3 ม. แต่ถ้าบันไดสูงเกิน 3 ม. จะต้องมีชานพักสูงอย่างน้อย 1.90 ม.

ต่อไปมาดูภาพรวมของการสร้างบ้านกันเลยดีกว่า ว่าโดยรวมตึก หรืออาคารบ้านเรือนที่สร้างกันอยู่ อ้างอิงตามกฎหมายแล้วต้องสร้างกันแบบไหน

  • ตึกแถวสูงไม่เกิน 3 ชั้น และไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. (ถ้าสูงเกิน 3 ชั้นต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 ม.)
  • กรณีบ้านเดี่ยวต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดิน อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 ม. ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 ม. ยกเว้นบ้านอยู่อาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. และผนังที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 1 ม. ได้ (ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม. ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย)
กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วว่า “ผู้ที่จะสร้างบ้านหรืออาคารใดๆ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างได้” แต่สำหรับคนทั่วไปแล้วอาจไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ คนที่รู้กฎหมายเหล่านี้เป็นอย่างดีคือสถาปนิกผู้ออกแบบแทน ซึ่งเราก็ควรจะมีความรู้เหล่านี้ติดตัวไว้เผื่อว่าวันไหนถึงเวลาสร้างบ้านจริงๆ อาจจะต้องใชเป็นแบบในการสร้างบ้านในอนาคตกันก็ได้
Facebook
Twitter
Email
Pocket

สินค้าแนะนำสำหรับทำรั้วบ้าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

บทความล้อมรั้วน่ารู้