ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

ต้นไม้รุกล้ำเข้าเขต

Facebook
Twitter
Email
Pocket

กฎหมายเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้รุกล้ำเขตบ้าน

ปัญหาต้นไม้รุกล้ำเข้าเขต ณ ปัจจุบันจะเป็นปัญหาที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ เป็นปัญหาใหญ่อย่างมากระหว่างเราและเพื่อนบ้าน ทั้งกรณีที่ต้นไม้ของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามาพื้นที่บ้านเรา หรือต้นไม้ของเราล้ำไปในที่ของเพื่อนบ้าน ทำให้ทั้งคู่เดือดร้อน มีปากมีเสียง หรือบางคน บางคู่ก็มีเรื่องมีราวกันจนล่ามไปเป็นปัญหาใหญ่กันอยู่บ่อย ๆ ไม่มองหน้ากัน เกลียดกัน เสียเพื่อนบ้านดี ๆ ไปไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเศษใบไม้ การบดบังทัศนวิสัย และการดูแล กฎหมายจึงได้มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ไว้ด้วย เช่น กิ่งก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น การรุกล้ำของต้นไม้ดังกล่าวมีประเด็นเงื่อนแง่ในด้านกฎหมายดังนี้ 

1. กิ่ง ก้าน ใบ ของต้นไม้

ส่วนของกิ่งก้านใบยื่นล่วงล้ำไปในที่ดินของผู้อื่น กฎหมายกําหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำเสียก่อน หากไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว จึงจะมีอํานาจ ในการเข้าตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายได้ แต่ในกรณีที่ใจร้อน เข้าไปตัดฟันเองโดยไม่แจ้งให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนก็อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาในข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุก ฉะนั้นแล้วหากอิ่งต้นไม้เพื่อนบ้านเลยมาในที่ของเรา ควรเข้าไปคุย หรือตกลงกันก่อนที่จะตัด เพราะไม่อย่างงั้นเจ้าของบ้านเองที่อาจจะผิดเองโดยไม่รู้ตัว

2. รากต้นไม้

ในส่วนของรากต้นไม้รุกล้ำพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทําลายโครงสร้างกำแพงบ้านหรือทำลายโครงสร้างบ้าน ทำให้บ้านเสียหาย หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ ต่อตัวเจ้าของบ้านเอง กฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิเข้าตัดฟันต้นไม้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคดีอาญาข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุกให้ยุ่งยากในทางปฏิบัติจึงควรบอกกล่าวให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการผิดใจกันในอนาคตอีกด้วย และบางทีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการคุยกันระหว่างเจ้าของบ้านกับเพื่อนบ้านอีกด้วย

3. ดอก หรือผลของต้นไม้

ส่วนของดอกหรือผลต้นไม้ หลาย ๆ บ้านส่วนมากปลูกต้นมะม่วง หรือผลไม้ที่สามารถรับทานได้ในบ้านเพื่อเก็บดอกผล ไว้กินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น มะม่วง ขนุน ลำไย มะพร้าว ฯลฯ ซึ่งต่างก็เป็นผลไม้ที่น่ารับประทานกันทั้งนั้น บางคนก็ถือวิสาสะสอยดอกผลของเพื่อนบ้านกินกันอย่างสบายใจแต่ด้วยความไม่รู้อาจจะทำให้มีความผิดได้ ซึ่งกฎหมายได้ถือว่าเป็นดอกผลและผลประโยชน์ที่ผู้ปลูกต้องการแต่เนื่องด้วยต้นไม้ปลูกริมแนวเขตทําให้ดอกหรือผลต้นไม้ออกผลยื่นไปในแดนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น ดังนั้นจึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าดอกหรือผลดังกล่าวเป็นของใคร โดยในประเด็นของดอกผลมีสิ่งที่ต้องควรพึงระวัง ดังนี้ หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำไปในแนวเขตของผู้อื่นนั้นยังไม่หลุดจากขั้วต้นไม้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ เพราะเป็นดอกผลอันเกิดจากต้นไม้นั้นโดยตรง หากมีการเด็ดไปจากต้นผู้เอาไปมีความผิดอาญาข้อหาลักทรัพย์ หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำมีการร่วงหล่นไปในที่ดินของผู้อื่นแล้ว การเอาไปไม่ผิดข้อหาลักทรัพย์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากดอกผลนั้น ไม่สามารถเก็บกินหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยความโลภและความมักง่ายหลายๆครั้งทำให้ใครหลายๆคนต้องมาทะเลาะกัน

สุดท้ายนี้ทางทีมงานรั้วไวน์แมนแนะนำว่า หากเจ้าของที่ปลูกต้นไม้เองก็ควรหมั่นใส่ใจ ดูแลต้นไม้ของตนไม่ให้ต้นไม้ของเราไปสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านอยู่ตลอด หรือถ้าหากเราเป็นคนเดือดร้อนจากต้นไม้ของเพื่อนบ้าน ควรจะแจ้งเพื่อนบ้านก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเสียหายแล้วหรือยังไม่เสียหายก็ควรแจ้งก่อนเข้าไปทำลายหรือตัดต้นไม้ เพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะมีความผิดได้ วิธีที่ดีที่สุดอีกอย่างคือ เราควรผูกมิตรกับเพื่อนบ้านให้มาก มีอะไรต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลให้กันและกัน เพราะสมัยนี้หาได้ยากมาก บางคนบ้านติดกันแต่ยังไม่เคยทักทายกันเลยสักครั้ง เวลามีปัญหาก็อาจจะทำให้ร้ายแรงกว่าคนที่รู้จักทักมายกันทุกวัน

Facebook
Twitter
Email
Pocket

สินค้าแนะนำสำหรับทำรั้วบ้าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

บทความล้อมรั้วน่ารู้