ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

รั้วล้อมโรงงาน

การใช้รั้วไวน์แมนในการล้อมโรงงานสามารถใช้ได้ทั้งตาข่ายถักปมและตาข่ายฟิคซ์ล็อค หากโรงงานต้องการความปลอดภัยสูง จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี รุ่นที่ตอบโจทย์ล้อมโรงงานได้ดีที่สุด คือรุ่นฟิคซ์ล็อค ความสูง 150 ซม. ขึ้นไป ใช้งานล้อมโรงงาน ทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
ส่วนมากรั้วใช้ล้อมโรงงานที่นิยมกันเป็นรุ่นความสูง 190 ซม. เป็นหลัก เนื่องจากความสูงกำลังดี ดูปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่สำคัญรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่มีความถี่ที่สุดอีกด้วย จึงตอบโจทย์การล้อมโรงงานได้เป็นอย่างดี แต่หากท่านไหนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการล้อมโรงงาน ก็อาจจะเลือกใช้เป็นรุ่นตาข่ายถักปม ความสูง 175 ซม. หรือ 2 เมตร ก็ทดแทนได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รั้วล้อมโรงงาน

การใช้รั้วไวน์แมนในการล้อมโรงงานสามารถใช้ได้ทั้งตาข่ายถักปมและตาข่ายฟิคซ์ล็อค หากโรงงานต้องการความปลอดภัยสูง จำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี รุ่นที่ตอบโจทย์ล้อมโรงงานได้ดีที่สุด คือรุ่นฟิคซ์ล็อค ความสูง 150 ซม. ขึ้นไป ใช้งานล้อมโรงงาน ทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
ส่วนมากรั้วใช้ล้อมโรงงานที่นิยมกันเป็นรุ่นความสูง 190 ซม. เป็นหลัก เนื่องจากความสูงกำลังดี ดูปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่สำคัญรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่มีความถี่ที่สุดอีกด้วย จึงตอบโจทย์การล้อมโรงงานได้เป็นอย่างดี แต่หากท่านไหนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการล้อมโรงงาน ก็อาจจะเลือกใช้เป็นรุ่นตาข่ายถักปม ความสูง 175 ซม. หรือ 2 เมตร ก็ทดแทนได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการใช้งานจริง