ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

รั้วล้อมแพะ

รั้วล้อมแพะ หรือรั้วแพะ ปัญหาที่เจอคือเขาแพะไปติดกับรั้ว ซึ่งอาจทำให้แพะตายได้ ลักษณะนิสัยของแพะ เป็นสัตว์ที่ซุกซนและกินตลอด ส่วนใหญ่แล้วคนเลี้ยงแพะมักนำอาหารแพะ เช่นหญ้าแพงโกร่า หญ้าเนเปียร์ ไปวางข้างรั้ว ทำให้แพะพยายามกินหญ้าและอาจทำให้หัวไปติดกับรั้วได้ ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการแนะนำเกษตรกร ว่าไม่ควรวางอาหารแพะข้างรั้ว

ก่อนหน้านี้เกษตรกรใช้ตาข่ายอวนเป็นรั้วล้อมแพะ ซึ่งบางครั้งแพะก็กินตาข่ายอวนเข้าไปด้วย ปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์ได้แนะนำให้ใช้ตาข่ายฟิคซ์ล็อคในการล้อมแพะ เพราะทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ปมล็อคแน่นหนา ใช้ได้ทุกความสูงขึ้นอยู่กับพันธุ์ของแพะ ส่วนตาข่ายถักปมเหมาะสำหรับล้อมแปลงหญ้าจัดสรรให้แพะกินหญ้าเป็นช่วงๆไป

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รั้วล้อมแพะ

รั้วล้อมแพะ ปัญหาที่เจอคือเขาแพะไปติดกับรั้ว ซึ่งอาจทำให้แพะตายได้ ลักษณะนิสัยของแพะ เป็นสัตว์ที่ซุกซนและกินตลอด ส่วนใหญ่แล้วคนเลี้ยงแพะมักนำอาหารแพะ เช่นหญ้าแพงโกร่า หญ้าเนเปียร์ ไปวางข้างรั้ว ทำให้แพะพยายามกินหญ้าและอาจทำให้หัวไปติดกับรั้วได้ ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการแนะนำเกษตรกร ว่าไม่ควรวางอาหารแพะข้างรั้ว

ก่อนหน้านี้เกษตรกรใช้ตาข่ายอวนเป็นรั้วล้อมแพะ ซึ่งบางครั้งแพะก็กินตาข่ายอวนเข้าไปด้วย ปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์ได้แนะนำให้ใช้ตาข่ายฟิคซ์ล็อคในการล้อมแพะ เพราะทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ปมล็อคแน่นหนา ใช้ได้ทุกความสูงขึ้นอยู่กับพันธุ์ของแพะ ส่วนตาข่ายถักปมเหมาะสำหรับล้อมแปลงหญ้าจัดสรรให้แพะกินหญ้าเป็นช่วงๆไป

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รุ่นรั้วตาข่าย ความสูงที่เหมาะกับการใช้งานล้อมแพะ

รุ่นรั้วตาข่าย ความสูงที่เหมาะกับการใช้งานล้อมแพะ