ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

รั้วล้อมสวน

การใช้รั้วตาข่ายไวน์แมนในการล้อมพื้นที่ สามารถใช้ได้เกือบทุกรุ่น แต่เนื่องจากการล้อมสวนจำเป็นต้องใช้ รุ่นที่ค่อนข้างสูง เพื่อกันขโมยเข้ามาในพื้นที่สวน ความสูงที่นิยมใช้ตั้งแต่ รุ่น 142 ซม. ขึ้นไป เพราะปลอดภัยกว่า ปีนได้ยาก ถ้าอยากให้ปลอดภัยขึ้นไปอีก ก็สามารติดลวดหนามซิงค์อลูเพิ่มด้านบนได้เพื่อกันคนปีน และยังสามารถติดตั้งได้ทั้งตาข่ายถักปม และตาข่ายฟิคซ์ล็อค
  
การล้อมสวนทั่วไปแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ขอแนะนำเป็นตาข่ายถักปม ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือจะเป็นตาข่ายฟิคซ์ล็อคสามารถทนแรงกระแทก แข็งแรงยาวนาน ใช้ไปกันไปแบบไม่ต้องกังวล ยกระดับการล้อมสวน ส่วนความสูงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ ล้อมสวนทีเดียว ใช้ได้ยาวนาน คุ้มค่า

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รุ่นรั้วตาข่าย ความสูงที่เหมาะกับการใช้งานล้อมสวน

รั้วล้อมสวน

การใช้รั้วตาข่ายไวน์แมนในการล้อมพื้นที่ สามารถใช้ได้เกือบทุกรุ่น แต่เนื่องจากการล้อมสวนจำเป็นต้องใช้ รุ่นที่ค่อนข้างสูง เพื่อกันขโมยเข้ามาในพื้นที่สวน ความสูงที่นิยมใช้ตั้งแต่ รุ่น 142 ซม. ขึ้นไป เพราะปลอดภัยกว่า ปีนได้ยาก ถ้าอยากให้ปลอดภัยขึ้นไปอีก ก็สามารติดลวดหนามซิงค์อลูเพิ่มด้านบนได้เพื่อกันคนปีน และยังสามารถติดตั้งได้ทั้งตาข่ายถักปม และตาข่ายฟิคซ์ล็อค
  
การล้อมสวนทั่วไปแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ขอแนะนำเป็นตาข่ายถักปม ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือจะเป็นตาข่ายฟิคซ์ล็อคสามารถทนแรงกระแทก แข็งแรงยาวนาน ใช้ไปกันไปแบบไม่ต้องกังวล ยกระดับการล้อมสวน ส่วนความสูงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ ล้อมสวนทีเดียว ใช้ได้ยาวนาน คุ้มค่า

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รุ่นรั้วตาข่าย ความสูงที่เหมาะกับการใช้งานล้อมสวน