ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1
การใช้งาน
การใช้งาน

รั้วล้อมบ้าน

รั้วล้อมบ้านสามารถทำได้หลายประเภท เช่น รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วปูน ปัจจุบันรั้วตาข่ายล้อมบ้านได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย รั้วตาข่ายไวน์แมนที่นิยมนำไปล้อมบ้าน มีความสูงตั้งแต่ 142 ซม. ขึ้นไป เพราะปลอดภัยกว่า ปีนได้ยาก ถ้าต้องการให้ปลอดภัยขึ้นไปอีกก็สามารติดตั้งลวดหนามซิงค์อลูเพิ่มด้านบนได้ เพื่อกันคนปีน รั้วล้อมบ้านอาจจะปรับแต่งดีไซน์ให้เหมาะกับแต่ละสไตล์ เช่นปลูกไม้เลื้อยคู่ไปกับตาข่ายให้ดูมีความร่มรื่น

ตัวอย่างการใช้งานจริง

รั้วล้อมบ้าน

รั้วล้อมบ้านสามารถทำได้หลายประเภท เช่น รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วปูน ปัจจุบันรั้วตาข่ายล้อมบ้านได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย รั้วตาข่ายไวน์แมนที่นิยมนำไปล้อมบ้าน มีความสูงตั้งแต่ 142 ซม. ขึ้นไป เพราะปลอดภัยกว่า ปีนได้ยาก ถ้าต้องการให้ปลอดภัยขึ้นไปอีกก็สามารติดตั้งลวดหนามซิงค์อลูเพิ่มด้านบนได้ เพื่อกันคนปีน รั้วล้อมบ้านอาจจะปรับแต่งดีไซน์ให้เหมาะกับแต่ละสไตล์ เช่นปลูกไม้เลื้อยคู่ไปกับตาข่ายให้ดูมีความร่มรื่น

ตัวอย่างการใช้งานจริง