ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

บทความ

บทความ

อันตราย ต้นผกากรองฆ่าแพะได้

รั้วล้อม : ไวน์แมน ปกป้องแพะ

สาระน่ารู้ปกป้องแพะจากต้นผกากรอง

วันนี้รั้วตาข่ายไวน์แมนมีสาระดีๆเกี่ยวกับข้อควรระวังสำหรับคนเลี้ยงแพะ-แกะมาแบ่งปัน หลายท่านอาจจะเคยเห็นต้นผกากรอง รู้จักกันเป็นอย่างดี และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ต้นผกากรอง สามารถทำให้แพะ-แกะ และคนเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการพิษที่เกิดขึ้นกับแพะ-แกะ และคน มีพิษกึ่งเฉียบพลัน ในสัตว์ทดลองที่กินใบผกากรอง คือ ซึม ไม่อยากอาหาร ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย หลังจากนี้ 1-2 วัน จะพบอาการเหลือง และขาดน้ำตามเนื้อเยื่อเมือก กล้ามเนื้ออักเสบ ตาอักเสบ ผิวหนังไวต่อแสง ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบที่เรียกว่า pink nose เจ็บ อาการอักเสบนี้อาจลุกลามไปถึงโพรงจมูก ตา ปาก เกิดเป็นแผลบวม ปลายจมูกแข็ง หนังตาบวม หูหนาและแตก คันหน้าจนสัตว์เลี้ยงถูบ่อยทำให้เป็นแผลหรือตาบอดได้ โดยมากหากได้รับพิษประมาณ 1-4 อาทิตย์ อาจตายได้ เนื่องจากไตล้มเหลว ปัสสาวะไม่หยุด อดอาหาร ขาดน้ำ ไม่มีการขับถ่าย มีปริมาณ billirubin สูงในเลือด จึงเหลือง เอนไซม์จากตับสูง แสดงว่ามีการอักเสบของตับ เมื่อชันสูตรซากสัตว์ก็พบว่า มีอาการดีซ่าน ตับบวม ถุงน้ำดีโต เนื่องจากผนังบวม ไตเหลือง บวม ฉ่ำน้ำ และลำไส้ใหญ่ไม่เคลื่อนไหว

พิษเรื้อรังในสัตว์ที่เกิดขึ้นตามมา นอกจากทำให้เกิดอาการแพ้แสงแดดของผิวหนังแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอื่น ๆ เช่น ผิวหนังบริเวณปากหรือจมูก หู คอ ไหล่ ขา และส่วนอื่น ๆ อาจเป็นสีเหลือง บวม แข็ง แตก และเจ็บ ผิวหนังลอกและเปิด อาจเกิดการอักเสบไปจนถึงเยื่อบุผิวเมือกบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาการเยื่อบุตาอักเสบอาจพบเห็นเป็นบางครั้งในระยะที่ได้รับพิษเฉียบพลัน และอาจมีผลกระทบต่อผิวหนัง เยื่อบุรอบ ๆ ตา และที่ตาด้วย

อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลพืชพิษ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Link:http://webdb.dmsc.moph.go.th/poison/Detail.asp?id=182&Temp=0

หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรั้วตาข่าย สามารถติดต่อสอบถามได้

โทรสายด่วน. 098-553-8889 , 080-598-4888

คิดจะล้อมรั้วตาข่าย…เลือกรั้วไวน์แมน สำหรับล้อมพื้นที่กว้าง ทำรั้ว รั้วทำฟาร์ม รั้วปศุสัตว์ รั้วโรงงาน

Line : @vinemanfence

 

อันตราย ต้นผกากรองฆ่าแพะได้

รั้วล้อม : ไวน์แมน ปกป้องแพะ

สาระน่ารู้ปกป้องแพะจากต้นผกากรอง

วันนี้รั้วตาข่ายไวน์แมนมีสาระดีๆเกี่ยวกับข้อควรระวังสำหรับคนเลี้ยงแพะ-แกะมาแบ่งปัน หลายท่านอาจจะเคยเห็นต้นผกากรอง รู้จักกันเป็นอย่างดี และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า ต้นผกากรอง สามารถทำให้แพะ-แกะ และคนเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการพิษที่เกิดขึ้นกับแพะ-แกะ และคน มีพิษกึ่งเฉียบพลัน ในสัตว์ทดลองที่กินใบผกากรอง คือ ซึม ไม่อยากอาหาร ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย หลังจากนี้ 1-2 วัน จะพบอาการเหลือง และขาดน้ำตามเนื้อเยื่อเมือก กล้ามเนื้ออักเสบ ตาอักเสบ ผิวหนังไวต่อแสง ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบที่เรียกว่า pink nose เจ็บ อาการอักเสบนี้อาจลุกลามไปถึงโพรงจมูก ตา ปาก เกิดเป็นแผลบวม ปลายจมูกแข็ง หนังตาบวม หูหนาและแตก คันหน้าจนสัตว์เลี้ยงถูบ่อยทำให้เป็นแผลหรือตาบอดได้ โดยมากหากได้รับพิษประมาณ 1-4 อาทิตย์ อาจตายได้ เนื่องจากไตล้มเหลว ปัสสาวะไม่หยุด อดอาหาร ขาดน้ำ ไม่มีการขับถ่าย มีปริมาณ billirubin สูงในเลือด จึงเหลือง เอนไซม์จากตับสูง แสดงว่ามีการอักเสบของตับ เมื่อชันสูตรซากสัตว์ก็พบว่า มีอาการดีซ่าน ตับบวม ถุงน้ำดีโต เนื่องจากผนังบวม ไตเหลือง บวม ฉ่ำน้ำ และลำไส้ใหญ่ไม่เคลื่อนไหว

พิษเรื้อรังในสัตว์ที่เกิดขึ้นตามมา นอกจากทำให้เกิดอาการแพ้แสงแดดของผิวหนังแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอื่น ๆ เช่น ผิวหนังบริเวณปากหรือจมูก หู คอ ไหล่ ขา และส่วนอื่น ๆ อาจเป็นสีเหลือง บวม แข็ง แตก และเจ็บ ผิวหนังลอกและเปิด อาจเกิดการอักเสบไปจนถึงเยื่อบุผิวเมือกบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาการเยื่อบุตาอักเสบอาจพบเห็นเป็นบางครั้งในระยะที่ได้รับพิษเฉียบพลัน และอาจมีผลกระทบต่อผิวหนัง เยื่อบุรอบ ๆ ตา และที่ตาด้วย

อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลพืชพิษ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Link:http://webdb.dmsc.moph.go.th/poison/Detail.asp?id=182&Temp=0

หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรั้วตาข่าย สามารถติดต่อสอบถามได้

โทรสายด่วน. 098-553-8889 , 080-598-4888

คิดจะล้อมรั้วตาข่าย…เลือกรั้วไวน์แมน สำหรับล้อมพื้นที่กว้าง ทำรั้ว รั้วทำฟาร์ม รั้วปศุสัตว์ รั้วโรงงาน

Line : @vinemanfence

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้