เนื้อที่ (ไร่)

ความยาวรอบพื้นที่ (ตาราง เมตร) {{ longAroundArea() | number : 2 }}

แต่ละด้าน (4ด้าน) {{ eachDan() | number : 2 }}

เสารั้วห่าง (เมตร)

เสารั้ว (ต้น) {{ polefence() }}

ประตู (จุด)

เสารับแรง (ชุด) {{ poleGetForce() }}

เสารับแรงเข้ามุม (ชุด) {{ poleGetForceToCorner() }}

ตาข่าย (ม้วน) {{ fenceRoll() }}

เนื้อที่ (ไร่) {{ netheight }}

รายการสินค้า จำนวน หน่วย

{{ a }} {{ fenceRoll() }} ม้วน

{{ b }} {{ (1 * poleGetForce() ) + (1 * poleGetForceToCorner() ) }} ต้น

{{ c }} {{ (1 * poleGetForce()) + (2 * poleGetForceToCorner() ) }} ต้น

{{ d }} {{ (1 * poleGetForce() ) + (1 * poleGetForceToCorner() ) }} ตัว

{{ e }} {{ (1 * poleGetForce()) + (2 * poleGetForceToCorner() ) }} ตัว

{{ f }} {{ (1 * polefence()) }} ต้น